Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Kerk-zijn in BrabantTaizéviering H. Nicolaaskerk, Kastanjelaan te Helvoirt
zaterdag 14 oktober 2023
Thema: ‘Gezamenlijkheid’


GEZAMENLIJKHEID is een begrip waarbij je je kunt voorstellen dat je met een hele gemeenschap veel dingen samen doet en waarbij er voor iedereen plaats is. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, huidskleur, sekse of geloof. Sterker nog, alle huidige geloven passen binnen de kernwaarden van ‘gezamenlijkheid’.
In de huidige onzekere tijd waarbij er sprake is van controverses tussen verschillende delen van de bevolking zullen we zoveel mogelijk alles samen moeten doen om verschillende mensen met elkaar te kunnen verbinden.
We kunnen dan vanuit onze menselijkheid en vertrouwen met elkaar samenwerken en in elkaar geloven.
Vanuit deze gezamenlijkheid vieren we een Taizéviering met mooie toepasselijke teksten en zingen we vierstemmige Taizéliederen die diep tot ons doordringen.
We nodigen u graag uit voor de oecumenische Taizéviering, georganiseerd door de ‘Stichting Taizé Helvoirt’ in nauwe samenwerking met het Taizékoor ‘Lumen Cordium’ en ondersteund door instrumentalisten.
Plaats: H. Nicolaaskerk, Kastanjelaan, Helvoirt
18.30: Welkom
18.45: Inzingen met het Taizékoor
19.00: Aanvang
Entree gratis. Na de viering staat achter in de kerk een mandje voor uw vrijwillige gift.
Voor meer informatie: www.taizehelvoirt.nl


Informatie over Taizé

Taizé is een middeleeuws dorpje in Bourgondië (Frankrijk) gebouwd rond de kerk uit de 11e eeuw. In 1940 stichtte broeder Roger een oecumenische gemeenschap die nu wereldwijd bekend is. Ze zijn met ca. honderd onder wie zeven Nederlandse broeders, afkomstig uit meer dan dertig landen en tot verschillende kerken behorend, proberen zij een teken van verzoening te zijn tussen verdeelde christenen en volken. Door het internationale en oecumenische karakter van de gemeenschap proberen de broeders van Taizé te stimuleren wat de mensen bindt, in plaats van wat hen scheidt. Ieder jaar komen tienduizenden jongeren vanuit de hele wereld in de Verzoeningskerk van Taizé bijeen.

Taizé-viering

De Taizé-viering is een oecumenisch initiatief en heeft tot doel elkaar op een inspirerende wijze te ontmoeten. Een Taizé-viering is een meditatieve viering van ongeveer een uur met weinig gesproken woord, lange stilte, lichtritueel en veel zang. De essentie is: rust en ruimte vinden om bij jezelf te komen. De gedachte van het vele herhalen van de korte liederen is dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.