Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Kerk-zijn in Brabant

Taizéviering
zaterdag 15 april 2023
met als thema ‘Schoonheid’

Er is iets fascinerends aan schoonheid. Op het eerste gezicht lijkt het een begrip dat louter naar het uiterlijke verwijst. De schoonheid van een mens verwijst allereerst naar fysieke trekken, de schoonheid van een kunstwerk, van een gebouw, van een landschap … roepen allereerst uiterlijke waarnemingen op. Toch voelen we meteen dat schoonheid meer is dan fysieke bevalligheid. Wat ons raakt, zit vaak dieper. 
We kunnen namelijk schoonheid ook zien vanuit een andere invalshoek, namelijk de innerlijke schoonheid. Onder innerlijke schoonheid verstaan we de menselijke ziel en de innerlijke kracht.
Schoonheid kan ook in de muziek een grote betekenis hebben. Denk aan muziek die troostend werkt, of waar je juist heel blij van wordt. Ook mooie teksten kunnen als schoonheid beschouwd worden.
Bij de Taizéliederen dringen - door de herhalingen - zowel de teksten als de muziek tot ons binnenste door, waardoor we diep geroerd kunnen worden. Een ware schoonheid.
Bij onze Taizéviering met het thema ‘schoonheid’ kunnen we dit ondervinden en opgaan in deze ‘schoonheid’.
We nodigen u graag uit voor de oecumenische Taizéviering, georganiseerd door de ‘Stichting Taizé Helvoirt’ in nauwe samenwerking met het Taizékoor ‘Lumen Cordium’ en ondersteund door instrumentalisten.
Plaats: H. Nicolaaskerk aan de Kastanjelaan 16 te Helvoirt
18.30: Welkom
18.45: Inzingen met het Taizékoor
19.00: Aanvang
Entree gratis. Na de viering staat achter in de kerk een mandje voor uw vrijwillige gift.
Voor meer informatie: www.taizehelvoirt.nl


Informatie over Taizé

Taizé is een middeleeuws dorpje in Bourgondië (Frankrijk) gebouwd rond de kerk uit de 11e eeuw. In 1940 stichtte broeder Roger een oecumenische gemeenschap die nu wereldwijd bekend is. Ze zijn met ca. honderd onder wie zeven Nederlandse broeders, afkomstig uit meer dan dertig landen en tot verschillende kerken behorend, proberen zij een teken van verzoening te zijn tussen verdeelde christenen en volken. Door het internationale en oecumenische karakter van de gemeenschap proberen de broeders van Taizé te stimuleren wat de mensen bindt, in plaats van wat hen scheidt. Ieder jaar komen tienduizenden jongeren vanuit de hele wereld in de Verzoeningskerk van Taizé bijeen.

Taizé-viering

De Taizé-viering is een oecumenisch initiatief en heeft tot doel elkaar op een inspirerende wijze te ontmoeten. Een Taizé-viering is een meditatieve viering van ongeveer een uur met weinig gesproken woord, lange stilte, lichtritueel en veel zang. De essentie is: rust en ruimte vinden om bij jezelf te komen. De gedachte van het vele herhalen van de korte liederen is dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.