Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Kerk-zijn in BrabantDe kerkenraad heeft o.a. tot taak: 

* de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten 

* het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld 

* de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming 

* het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken 


De kerkenraad bestaat momenteel uit 4 personen: 

* Ds. L. van Wingerden, voorzitter  

* De heer R.J. Haring, ouderling-kerkrentmeester 

* Mevr. M.J. Koelewijn-Zeelenberg, diaken - tevens koster 

* De heer A.C. van Beek, diaken 


- De kerkenraad vergadert plm. 6 keer per jaar op dinsdagavonden van 20.00-22.00 uur