Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Kerk-zijn in BrabantDe PG Helvoirt-Haaren heeft een ANBI-status en is daarmee een algemeen een beogende instelling.

Giften zijn aftrekbaar bij de belastingaangifte.

College Kerkrentmeesters RSIN 824105709 / bankrekeningnummer NL 80 RABO 0121 1079 65

College Diakenen RSIN 824105722 / bankrekeningnummer NL 69 RABO 0118 1570 35