Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Kerk-zijn in BrabantBelangrijke mededeling

Vandaag, 18 januari 2022, verscheen op de site van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) de volgende (verkorte) mededeling:

Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl gelezen. Op basis daarvan komt zij met de volgende overwegingen en aanbevelingen:

Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan.

Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld.

Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. Aangeraden wordt om te werken met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang.

Voor onze kerkelijke gemeente betekent dit het volgende:

Vanaf zondag 30 januari 2022 zullen de kerkdeuren weer wagenwijd worden opgezet om u en jou te ontvangen in de kerk. Op deze zondag is de Morningsong gepland met medewerking van Jeanet Mathijssen, sopraan onder begeleiding van onze organist Gerard Hopman. Persoonlijk zal ik de Morningsong leiden.

Een bijzonder moment om elkaar na weken van lock-down vanwege Covid-19 weer te ontmoeten als leden van de gemeente van Jezus Christus!

Persoonlijk zie ik naar U en jou uit. Zeker ook, omdat deze zondag in het teken staat van een nieuwe activiteit.

Hartelijke groet, mede namens de kerkenraad van de PG Helvoirt-Haaren

Ds. L. van Wingerden

Helvoirt, 18 januari 2022.                       


2022:

23 januari ds. A. Naijen, geluidsopname

30 januari ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Jeanet Mathijssen, sopraan

06 februari mevr. N. Luitwieler 

13 februari ds. L. van Wingerden, viering H. Avondmaal 

20 februari ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Taize-koor Lumen Cordium

27 februari ds. L. van Wingerden, koffiedrinken na de dienst