Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Kerk-zijn in Brabant
Informatie over Taizé

Taizé is een middeleeuws dorpje in Bourgondië (Frankrijk) gebouwd rond de kerk uit de 11e eeuw. In 1940 stichtte broeder Roger een oecumenische gemeenschap die nu wereldwijd bekend is. Ze zijn met ca. honderd onder wie zeven Nederlandse broeders, afkomstig uit meer dan dertig landen en tot verschillende kerken behorend, proberen zij een teken van verzoening te zijn tussen verdeelde christenen en volken. Door het internationale en oecumenische karakter van de gemeenschap proberen de broeders van Taizé te stimuleren wat de mensen bindt, in plaats van wat hen scheidt. Ieder jaar komen tienduizenden jongeren vanuit de hele wereld in de Verzoeningskerk van Taizé bijeen.

Taizé-viering

De Taizé-viering is een oecumenisch initiatief en heeft tot doel elkaar op een inspirerende wijze te ontmoeten. Een Taizé-viering is een meditatieve viering van ongeveer een uur met weinig gesproken woord, lange stilte, lichtritueel en veel zang. De essentie is: rust en ruimte vinden om bij jezelf te komen. De gedachte van het vele herhalen van de korte liederen is dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God. 


Uitnodiging Taizéviering in Helvoirt
Zaterdag 22 juni 2024 vindt er weer een oecumenische Taizéviering plaats. Nu in de Oude Sint Nikolaaskerk aan de Van Grevenbroeckstraat / Torenstraat.
Deze Taizéviering staat in het teken van het thema ‘Ruimte’.
Ruimte is een ruim begrip. Het kan je vrijheid geven, groei naar wat je hoopt te worden of te bereiken. Wanneer ruimte te klein is kan het je belemmeren.
Ruimte kan je ook in het kleine zien, wat je als groots mag beleven: Ruimte in muziek, waar tussen de noten van de liederen zeer korte rustmomenten en stiltes staan. Daardoor zorgen deze ruimtes ervoor dat de gezongen en gespeelde klanken het geheel  samenvoegen tot een muziekstuk.

Het Taizékoor ‘Lumen Cordium’ uit Helvoirt neemt alle aanwezigen weer mee in het zingen van de prachtige vierstemmige oecumenische gezangen.
Het koor zal worden ondersteund door diverse instrumentalisten, en staat onder leiding van dirigent Liesbeth Coppens.


De kerk is open vanaf 18.30 uur. Er wordt om 18.45 met aanwezigen en Taizékoor ingezongen en om 19.00 uur begint de viering.


De viering is gratis, maar om deze vieringen te kunnen blijven organiseren zijn wij afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. Daarom staan er na afloop mandjes achter in de kerk, of kunt u ons financieel ondersteunen met een gift op de bankrekening van Stichting ‘Taizé Helvoirt‘ NL73 RABO 0330 9747 69 De stichting heeft de ANBI-status en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 71880275


Na afloop is iedereen achter in de kerk weer welkom om na te praten en elkaar te ontmoeten bij koffie of thee (voor kinderen is er limonade).


Tijdens de vorige Taizéviering met als thema ‘Licht’ werd afscheid genomen van Anton en Ria Klerx, die jarenlang voor zowel Stichting Taizé Helvoirt als Taizékoor “Lumen Cordium” heel veel hebben betekend. Van deze viering zijn opnames gemaakt, deze zijn terug te vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=hJxIqZSowVg


U bent van harte welkom bij de viering van 22 juni aanstaande, 

Namens het bestuur van de ‘Stichting Taizé Helvoirt’ Hans Schuurmans, secretaris 

Informatie:
www.parochieedithstein.nl

www.pkn-helvoirt-haaren.nl


Inlichtingen: taizehelvoirt@outlook.com
Tel. 06 5064 5700